Nawigacja

SŁUŻBA SZTANDAROWI

Poczet Sztandarowy (rok szkolny 2022 – 2023)

 

Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy patriotyczne oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. Podczas obchodów uroczystości na terenie szkoły z udziałem pocztu sztandarowego ważną sprawą są regulaminowe zasady stosowania ceremoniału. W związku z powyższym istotna jest rola i zadania jakie spełnia poczet sztandarowy podczas obchodzonych uroczystości szkolnych i rocznicowych.

W bieżącym roku szkolnym członkami pocztu sztandarowego są:

I poczet

II poczet

III poczet

Zuzanna Zielińska kl. 8c

Anna Szymborska  kl. 8b

Paulina Forc  kl. 8f

Nikola Kaszubowska  kl. 8d

Agnieszka Kośmider kl. 8b

Antonina Rodziewicz   kl. 8a

Michał Pięta kl. 8e

Filip Klej kl. 8e

Szymon Szulc  kl. 8c

 

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługuje ona tylko tym, którzy:

-są uczniami klasy najwyższej,

-osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,

-prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą.

Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego). Zadaniem nauczyciela opiekuna pocztu jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza nią.

Insygniami pocztu sztandarowego są:

  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
  • białe rękawiczki.

Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych m.in.:

 

- rozpoczęcie roku szkolnego,

- ślubowanie klas pierwszych,

- zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły,

 -ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,

- państwowe uroczystości rocznicowe,

- uroczyste Msze św.,

- inne uroczystości (w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

 

Opiekunami pocztu są: Dorota Kuprewicz – Raszeja i Tomasz Kłos

 

 

 

liczba odwiedzin: 4861907

 

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego
    al. Jana Pawła II 4
    83-200 Starogard Gdański
  • tel./fax (058) 5622081

Mapa